• Y
 • 易可概况

  Yike brand
 • 在线预约Online booking
 • 在线预约

  疾病咨询

  疾病热线
 • 025-5268 7099

  24H免费咨询热线
 • 8:30——17:00

  南京易可中医节假日无休
 • 详细地址

  南京市建邺区集庆门大街11号
 • 【程传国】高频水针疗法对颈椎病神经根性痛影响的初步研究
 • 来源:易可中医门诊时间:8:30-17:00

  在线咨询 预约挂号
     [摘要]:

          TNF-α与神经根型颈椎病根性痛程度成正相关。国家级继续再教育项目高频水针疗法能降低或抑制炎性细胞因子的释放, 具有明显的抗炎、镇痛作用, 对神经根性痛有明显的干预作用。
   


   
          转自:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SZXL200604000.htm

          下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o6HUMim